درد کف پا از چیست

آنچه در این مقاله می خوانید : درد کف پا علل بسیار مختلفی دارد که به دو دسته تقسیم میشود درد های راجعه یا به اصطلاح رادیکولر درد های ناشی از بیماری های خود پا کف پای صاف به دو دسته تقسیم میشود: تشخیص فاشئیت کف پا درمان های خانگی فاشئیت کف پا   برای […]

ستون فقرات

 همانگونه که هیچ بنا و سازه و ساختمانی بدون ستون استوار نخواهد بود ، پایداری و تحرک و توانایی راه رفتن انسان در گرو سلامت ستون فقرات است. ستون فقرات انسانها از ۳۳ مهره تشکیل میشود. علت تفاوت این تعداد در برخی منابع به این علت است که برخی مهره های لگن خاصره را جزو […]