ورزش برای دیسک کمر

ورزش برای دیسک کمر

ورزش  برای دیسک کمر  را در ادامه به صورت فیلم های کوتاه میبینید. دقت کنید که این ورزشها لزوما برای همه بیماری های مربوط به کمر و دیسک کمر لزوما قابل استفاده نیستند.

حرکت اول : تقویت عضلات جلوی ران

نکته: حتما توجه داشته باشید که پیش از انجام هرکدام از این ورزش ها برای جلوگیری از هر گونه آسیب احتمالی در وهله ی اول با متخصص ستون فقرات خود مشورت کنید.

از این حرکت سه نوبت ده تایی انجام دهید

حرکت دوم : رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات پشت ران

از این حرکت هم سه نوبت ده تایی انجام دهید

 

سمت مقابل هم به همین صورت انجام دهید

 

حرکت سوم : تقویت عضلات ران با وزنه

در این حرکت وزنه سبکی به ساق پا بسته شده و تقویت در سه مرحله ده تایی در روز انجام میشود.

 

حرکت چهارم : تقویت عضلات فیله یا اصطلاحا پارا اسپاینال کمر و خم کننده ها و راست کننده های کمر

 

حرکت پنجم تقویت عضلات دور کننده لگن و کمر

 

 

 

حرکت ششم تقویت عضلات پشت ران و لگن و کمر

 

حرکت هفتم : تقویت عضلات شکم و ران و خم کننده های کمری قدامی

 

 

حرکت هشتم : تقویت عضلات نزدیک کننده ران و لگن که نقش مهمی در دینامیک کمری دارند

 

حرکت نهم : ورزش رفع اسپاسم عضلات همسترینگ یا پشت رانی